Wosk pszczeli


Wosk pszczeli - tłuszczowiec, wydzielany przez woszczarki w postaci płynnej:

 

Właściwości chemiczne:

temp. topnienia 62 do 65°C

zawartość wody 0,1 do 2,5%

rozpuszcza się w benzynie, acetonie

barwa zależy od surowca woskowego i sposobu wytopienia.

Skład chemiczny jest, to mieszanina kwasów, hydroksykwasów, alkoholi, estrów, węglowodanów: węgla 76,3%,wodoru 13,2%,tlenu 7,5%.

Zastosowanie w przemyśle: do wyrobu węzy, świec zapachowych,

w przemyśle kosmetycznym, farmaceutycznym, elektrycznym, stomatologicznym drukarskim itp.(służy do wyrobu maści, kremów, balsamów,plastrów,przylepców, izolacji kabli

 

Właściwości fizyczne i chemiczne wosku

Pozyskiwanie wosku:

- topiarka słoneczna

- przetop suszu w kociołku elektrycznym., kotłach ciśnienioweych

 

Klarowanie wosku proces oczyszczania po wytopieniu.

Przechowywanie i magazynowanie suszu wymaga staranności i prowadzenia wałki chemicznej głownie z molem barciakiem

Pisarzowice

Zapraszamy do współpracy