Miód


Miód pszczeli jest to produkt spożywczy o właściwościach leczniczych wytworzony z nektaru lub ze spadzi przez pszczoły.

Proces powstawania miodu:

pszczoły przynoszą nektar i spadź w wolu miodowym. Pod wpływem enzymów gruczołów gardzielowych jeszcze w wolu zbieraczek następuje rozkład cukrów złożonych na proste, zbieraczki przekazują pszczołom ulowym, które wchłaniają go do wola, a następnie wyrzucają na języczek. Czynności te powtarzają kilka razy wzbogacając go w enzymy, następnie nakrop składają do niżej położonych komórek, gdzie częściowo po odparowaniu wody przenoszą go do górnych komórek, gdy miód dojrzeje zasklepiają go woskowym wieczkiem, proces dojrzewania miodu trwa od 3 - 4 dni i polega na odparowaniu wody, i na przemianach chemicznych które zachodzą pod wpływem enzymów - pochodzących od pszczół - enzymów znajdujących się w surowcach z których powstaje miód czyli w nektarze i spadzi.

Zasklepianie zwane poszywaniem miodu powstaje z czystego wosku dzięki pracy pszczół Zasklep nie przepuszcza gazów, chroni miód przed wpływem warunków panujących w ulu (koncentracją dwutlenku węgla, wilgotnoscią itp.)

Rodzaje zasklepów miodu: na sucho, na mokro

Uwaga!

poszywanie czerwiu - zasklep czerwiu stanowią, ułożone luźno grudki wosku w połączeniu z ziarnami pyłku, umożliwia to wymianę powietrza miedzy wnętrzem komórki i przestrzemą miedzy plastrową dzięki temu następuje oddychanie czerwiu.

 

Typy i odmiany miodów:

- nektarowe

- spadziowe

- nektarowo - spadziowe

Odmiany miodów:

- rzepakowy

- akacjowy

- lipowy

- wrzosowy

- wielokwiatowy

 

Miód sekcyjny jest to miód pszczeli magazynowany przez pszczoły w małych ramkach 10 x 10 cm przeważnie ramki sekcyjne umieszczone w ramie nadstawkowej. Sprzedawany jako plasterek zasklepiony razem z rameczką.

 

Przechowywanie miodu.

Miód pszczeli jest produktem higroskopijnym, chłonie parę wodną z powietrza, poza tym wchłania zapachy. Nalezy pamiętać, aby miód przechowywać w naczyniach zanikniętych, szczelnych temp + 6 do +10°C wilgotności względnej 60%.

Okres przechowywania do 3 lat, gdyż w tym okresie miód zachowuje wartości smakowe. Pojemniki na miód powinny posiadać atest i najlepiej aby były wykonane z tak zwanej „nierdzewki" (stali kwasoodpornej).

 

Krystalizacja miodu to nie scukrzanie (błędne nazywnictwo)

Miód skrystalizowany nazywamy krupcem, zas miód swieżo odwirowany płynny nazywany jest patoką.

Miody posiadające przewagę glukozy nad fruktozą krystalizują szybciej, sxybkość krystalizacji zależy także od zawartosci wody w miodzie.

Generalnie biorąc szybciej krystalizują miody nektarowe.

Miody zawierające powyzej 20% wody i przechowywane w temp powyzej 11°C, często fermentują, gdyż rozwijają się drożdżaki powodujące fermentację.

Na fermentację są narazone miody przechowywane w naczyniach nieszczelnych i wilgotności powietrza pow. 75%, następuje rozrzedzenie warstwy górnej i zawartość wody wzrasta do + 22% co sprzyja rozwojowi grzybów.

 

Długotrwałe przechowywanie miodu prowadzi do obniżenia jego aktywności amyiolitycznej, liczby diastazowej (18 jednostek po roku może się obniżyć nawet do 8,3) zaś ogrzanie miodu powyzej 40°C, nastepuje spadek aktywnosci enzymatycznej w trakcie przechowywania, zwłaszcza w wysokiej temperaturze wzrasta zawartosc 5-HMF (starzenie się miodu)

 

Konfekcjonowanie miodu.

Najkorzystniejsze dla miodu są opakowania szklane czyli słoiki rożnej wielkości.

Słoiki z miodem powinny być oznakowane czyli na naklejce powinna być zamieszczona nazwa miodu, dane producenta (nazwisko i imię, adres), waga, Data produkcji i przydatności do spożycia.

Producent i sprzedawca powinien mieć aktualną kartę zdrowia.

 

Lecznicze właściwości miodu

Miód posiada działanie antybiotyczne działanie na bakterie patogenne dla człowieka, ziarniaki gram dodatnie (gronkowce i paciorkowce) oraz pałeczki gram ujemne, na laseczki wąglika, rzęsistka pochwowego.

 

Miody przechowywane w temp pokojowej, po 18 miesiącach tracą własciwosci antybiotyczne Aktywność antybiotyczną miodu okresia się za pomocą tak zwanej wartości inhibinowej od 0 - 5, wysoką aktywność antybiotyczną posiadają miody spadziowe głownie spadź iglasta. Miody nektarowo - spadziowe i odmianowe (gryczany, lipowy)

- średnio aktywne, liczba 3 (wielokwiatowe, spadź z drzew liściastych)

- nisko aktywne, 0 - 2 (rzepakowy, akacjowy, wrzosowy).

Wśród substancji chemicznych odpowiedzialnych za antybiotyczne działanie odpowiedzialna jest między innymi

- oksydaza glukozy,która powstaje jako nadtlenek wodoru (potocznie woda utleniona), odznacza się silnym działaniem na drobnoustroje

- lizozyn oraz apicydyna.

Pisarzowice

Zapraszamy do współpracy