Koło Pszczelarzy Bartnik w Pisarzowicach

Jesteśmy kołem działającym na obszarze Pisarzowic gminy Wilamowice i należymy do Bezkidzkiego Związku Pszczelarzy "Bartnik" z siedzibą
w Bielsku–Białej.

Obecnie do naszego koła należy 27 członków.

Poniżej mapka pokazuje usytuowanie pasiek w naszym rejonie:

Plan Pisarzowic z listą pasiek:

Plan gminy wilamowice z listą pasiek:

 

Mapa online do weryfikacji -kliknij

 

Aktualności

 • 25.08.2019r. o godz. 8.30 (niedziela)
  odbędzie się zebranie członków koła "Bartnik" w Pisarzowicach w obiekcie Klubu Sportowego "Pionier" w Pisarzowicach. Obecność obowiązkowa.

 • Informujemy pszczelarzy z naszego Koła o możliwości odbioru leków przeciw warozie, za potwierdzeniem odbioru u kolegi Henryka Honkisz.
 • 11-18.06.2019 - Odkomarzanie w gminie Wilamowice - pobierz harmonogram
 • Apel pszczelarzy z Pisarzowic - Ratujmy środowisko - czytaj więcej
 • Informacje od Powiatowego Lekarza Weterynarii o obowiązku zgłaszania do niego zamiaru założenia pasieki a tym samym otrzymania weterynaryjnego numeru identyfikacyjnego - czytaj więcej
 • Powolne ale jakże pozytywne efekty usilnych działań pszczelarzy o zaniechanie odkomarzania-zbrodni w majestacie prawa na środowisku naturalnym człowieka - czytaj więcej
 • Informuję o potrzebie zamówienia leków przeciw warozie na 2020r., częściowo refundowane przez KOWR. Aby złożyć zamówienie proszę o osobisty lub telefoniczny kontakt z prezesem Koła " Bartnik" w Pisarzowicach. Informacja dotyczy pszczelarzy naszego Koła. Proszę o jak najszybszy kontakt. Prezes Jan Handzlik.
 • Informujemy pszczelarzy z naszego Koła o możliwości odbioru środka do dezynfekcji sprzętu pasiecznego o nazwie "Cagrosept", zakupionego w ramach wsparcia dla naszej działalności przez Gminę Wilamowice. - Rozdział "Cagroseptu" według ilości posiadanych rodzin pszczelich za potwierdzeniem odbioru prowadzi kol. Henryk Honkisz.
 • W związku z zakupem nowego sztandaru w BZP "BARTNIK" Bielsko - Biała prosimy o dobrowolne wpłaty na ten cel u kolegi skarbnika Jacka Fołty, sztandar zostanie poświęcony na obchodach XXXVII Ogólnopolskich Dni Pszczelarza które odbędą się 20-22 września 2019 roku w " Hali pod Dębowcem"
 • 7.04.2019r. o godz. 8.30 (niedziela)
  odbędzie się zebranie członków koła "Bartnik" w Pisarzowicach w obiekcie Klubu Sportowego "Pionier" w Pisarzowicach. Obecność obowiązkowa. W imieniu zarządu koła prezes Jan Handzlik
Archiwum - Aktualnośći
Koło Pisarzowice
Pisarzowice


Zarząd koła pszczelarskiego w pisarzowicach


Prezes - Jan Handzlik

Z-ca Prezesa - Janusz Krzemień

Sekretarz - Wojciech Gacek

Skarbnik - Jacek Fołta

Członek zarządu - Henryk Honkisz

Komisja Rewizyjna


Przewodniczący - Grzegorz Matusiak

Z-ca Przewodniczacego - Artur Wieczorek

Członek Komisji - Adam Pieczka

S. Kamiński - opiekun koła pszczelarzy z BZP "Bartnik" Bielsko-Biała

Koło Pisarzowice

Zarys Historyczny Kola Pszczelarzy w Pisarzowicach

Pisarzowice są dużą miejscowością o powierzchni 1384 ha , liczbie 4673 mieszkańców (dane z dnia 16, 01.2015r. — Wikipedia ) znajdującą się przy obecnym podziale administracyjnym Polski w województwie śląskim w powiecie bielsko- bialskim , gminie Wilamowice . Przed ostatnim podziałem administracyjnym znajdowała się w województwie bielsko-bialskim a poprzednio jeszcze należała do Małopolski , Województwo Krakowskie , Powiat Oświęcim. Pierwsze zapiski w księgach parafialnych tutejszego kościoła opisują bardziej szczegółowo historię Pisarzowic począwszy od zbudowania kościoła na włościach Pisarza Księstwa Oświęcimskiego. Nazwa „Villa Scriptoris" ( Wieś pisarza) użyta jest w wykazie świętopietrza.od 1326r. W/g Wikipedii Pyszarowicze występują w dokumentach sprzedaży księstwa oświęcimskiego Koronie Polskiej przez Jana IV oświęcimskiego 21.02.1457r. Jan Długosz w latach 1470-1480 w Księdze „Liber beneficiorum dioexcesis Cracoviensis"używa zlatynizowanej, staropolskiej formy Pyszarowicze. Nazwa Pyssarzowycze występuje w Księdze Uposażeń Jana Długosza a w siedemnastowiecznych rękopisach rodziny Pisarzowskich występuje już nasza polska nazwa Pisarzowice. Więcej szczegółów można znaleźć na stronach internetowych Parafii Św. Marcina w Pisarzowicach, Sołectwa Pisarzowice , Gminy Wilamowice lub w Wikipedii. Wieś Pisarzowice położona jest na południowym krańcu ziemi oświęcimskiej dwóch połodowcowych dolinach będących obecnie częścią tzw. „Doliny Karpia".  

Pisarzowice

Przez tereny Pisarzowic przepływają trzy rzeki: Pisarzówka, Słonica i Czerwonka zasilające swymi wodami Sołę. Pisarzowice graniczą od strony północnej z Wilamowicami oraz przesuwając się w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara z Hecznarowicami, Kętami, Kozami, Bielsko-Białą, Janowicami oraz Starą Wsią. Pisarzowice podzielone są na tzw. „dzielnice": - Część wschodnia to tzw. Kolonia i Harszówki - Część południowa to Pasieki oraz początek Czernichowa - Część zachodnia to Czernichów składający się z Czernichowa Górnego, Środkowego i Dolnego - Na wschód od Czernichowa, od rzeki Słonicy nad stawami aż do drogi łączącej Bielsko-Białą z Oświęcimiem leży tzw. Żabie Miasto. Obecnie centralna ulica tej dzielnicy nosi tę nazwę.  

Koło Pisarzowice

- Na wschód od drogi Bielsko-Biała - Oświęcim aż do dzielnicy Harszówki , wzdłuż rzeki Pisarzówki zajmuje tzw.Wieś stanowiąca centralną część miejscowości. W tej części Pisarzowic znajdują się główne ośrodki związane z rozwojem naszej miejscowości takie jak : kościół , ośrodek zdrowia, przedszkole, szkoła, gimnazjum, Klub sportowy z boiskiem i estradą na wolnym powietrzu, Wiejski Dom Kultury w budynku którego mieści się biuro sołtysa oraz sala widowiskowa, biblioteka. Działają tu również organizacje społeczne takie jak KGW, KE i R , Koło Pszczelarzy. Obok WDK znajduje się remiza prężnie działającej Ochotniczej Straży Pożarnej , skupiając w swych szeregach głównie młodzież. Znajduje się tu również położone w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Pisarzówki Centrum Rehabilitacji. Spotkać możemy tu również zabytki architektury takie jak Dworek Bulowskich ,Dworek Krzemienia , zabytkowy budynek nr l w Pisarzowicach, w którym mieścił się młyn. Mieści się tu również Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna gospodarująca na ziemiach należących przed Reformą Rolną, po zakończeni II Wojny Światowej do byłych właścicieli wspomnianych wyżej dworków. Oprócz działalności w zakresie upraw czy hodowli zwierząt , prowadzi również hodowlę karpia , w przebudowanych , wyremontowanych stawach należących poprzednio do wyżej wspomnianych właścicieli. Działa również Kółko Rolnicze mające swoją siedzibę w „Dworku Krzemienia” Wybudowana jest również oczyszczalnia ścieków uzdatniająca wodę także z części miejscowości Kozy i nadal poszerzająca swoją sieć na obszarze Pisarzowic. Znajdują się tu również przedsiębiorstwa produkcyjne, gospodarcze, handlowe. Te ostatnie szczególnie liczne, między innymi — Biedronka, Paulinka, Delikatesy Centrum, tuż przy granicy z Bielsko-Białą żabka, dwie apteki, kilka innych punktów handlowych z różnymi artykułami od spożywczych przez budowlane, motoryzacyjne, kwiaty, odzież itd. Wizytówką Pisarzowic jest także uprawa pięknych krzewów ozdobnych prowadzona przez tutejszych ogrodników, znana poza granicami naszego kraju. Uprawę tę zapoczątkował Pan Eugeniusz Pudełek wiodący w tej uprawie a następnie Pan Kubiczek pobierający naukę u w/w oraz Pan Pudełko Antoni, który przejął profesję od znanego ogrodnika, swojego ojca Stanisława. W ostatnich latach widoczna jest znacząca poprawa w infrastrukturze naszej miejscowości, lecz jest jeszcze wiele do zrobienia, jak n/p zaprojektowana już przebudowa WDK . Na takim terenie nie mogło zabraknąć pszczół a tym samym pszczelarzy. Wcześniejszą działalność pszczelarzy na tym terenie pomimo braku dokumentów pisanych , potwierdza fakt nadania jednej z dzielnic nazwy „Pasieki" Z przekazów ustnych potwierdza się ten fakt.

Z zapisów do jakich mamy dostęp wynika iż pszczelarze z terenu Pisarzowic należeli do Kół zrzeszających pszczelarzy w Kętach i Starej Wsi.

W roku 1981 (z wpisów do Ewidencji Członków Koła Pszczelarzy wynika, iż było to 10 maja) dzięki staraniom miejscowych pszczelarzy, szczególnie Alojzego Grzywy założone zostało na zebraniu w Sali Gromadzkiej, Koło Pszczelarzy w Pisarzowicach, zarejestrowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Wilamowicach oraz nawiązujące współpracę z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Bielsku-Bialej mającym swoją siedzibę przy ul. Lenina 21 (obecnie 3 maja), stanowiąc integralną część tego Związku.

Założycielami tego Kola byli :

 • Folta Jerzy
 • Gawlik Władysław
 • Grzywa Alojzy – I prezes koła
 • Handzlik Stanisław
 • Jędrzejko Kazimierz - obecnie Członek Komisji Rewizyjnej
 • Jędrzejko Józef - Prezes Koła do 14.02.2010r.
 • Jonkisz Jan
 • Kostka Tadeusz
 • Leśniewska Eugenia
 • Markiel Władysław
 • Młynarski Stefan
 • Norymberczyk Jan
 • Olma Jan
 • Przybyło Roman
 • Zawadzki Kazimierz

 

Do tej grupy dołączyli :

 • Ochman Władysław - 10.06.1981r
 • Pieczka Alojzy - 13.12.1981r
Pisarzowice Koło Pisarzowice Pisarzowice Pszczelarze Pisarzowice Koło pszczelarskie Pisarzowice Pisarzowice Koło pszczelarskie Bielsko Pisarzowice Pszczelarze Pisarzowice Pisarzowice

Pozostała lista członków koła jest w Ewidencji Członków Koła Pszczelarzy.

 

Od 1.01.2009r przechowywana jest szczegółowa dokumentacja z działalności Koła znajdująca się pod opieką sekretarza Koła Jana Handzlika oraz skarbnika Jadwigi Pieczka — dokumenty w zakresie rozliczeń finansowych Koła Pszczelarzy w Pisarzowicach. Dokumenty te są dostępne do wglądu członkom Koła oraz do dyspozycji Zarządu Koła , Zarządu BZP oraz innych uprawnionych instytucji kontrolnych. Działalność obecna prowadzona jest przede wszystkim pod kątem ochrony pszczół i środowiska naturalnego człowieka przed śmiertelnym zagrożeniem wszechobecnej chemii, nie tylko w rolnictwie ale w codziennej działalności ludzi, przemysłu, transportu itd. Ogrom zanieczyszczenia naszego środowiska potwierdzają puste gniazda bocianów, również ich zanik , śladowe ilości jaskólek) nietoperzy, żab czy raków, zwanych markerami zanieczyszczenia środowiska naturalnego człowieka. Jeszcze nie tak dawno, (przed kilkunastu laty) dźwięcząca żabimi koncertami dzielnica Pisarzowic Żabie Miasto, ucichła. Częściej można usłyszeć ryk silników kładów, motocykli, czy samochodów jeżdżących po groblach wokół stawów lub huk przelatujących samolotów niż kumkanie żab. Jest to smutne i dlatego, musimy działać by przywrócić poprzedni stan przyrody. Nie możemy bezczynnie zezwalać na dalszą degradację środowiska producentom wszelakiej chemii, zasłaniającymi się rzekomymi badaniami naukowymi zaświadczającymi o braku szkodliwości chemii dla środowiska. To nieprawda. Dowodami tej nieprawdy są już nie tylko badania naukowe ale także udokumentowane tragiczne w skutkach oddziaływanie na ludzi przez tak kiedyś zachwalany: azbest , DDT , a ostatnio oficjalnie wycofanych, lecz niestety nadal pojawiający się pod zmienioną nazwą, środków chemicznych, chwastobójczych czy owadobójczych używanych przez rolników i nie tylko. Na dużą skalę stosowane są opryski środkami chemicznymi przy tak zwanym „odkomarzaniu", „wprowadzające do środowiska wodnego i do gleby truciznę zabijającą wszelkie żywe organizmy w niej żyjące . Takim działaniom mówimy stop. Proponujemy alternatywne rozwiązania - bez chemii. Jedną z tych propozycji jest przeznaczenie środków użytych do tej pory na zakup chemicznej śmierci, na zakup siatki ochronnej dla żab i umieszczenie jej wzdłuż dróg biegnących w sąsiedztwie akwenów wodnych. Uratowane w ten sposób miliony żab odwdzięczą się nam, rozprawiając się z komarami w środowisku wodnym (gdzie jest ich wylęgarnia), jeszcze przed opuszczeniem tego środowiska. Kierujemy apel do organizacji zajmujących się ochroną przyrody, posiadających w swej nazwie te dwa magiczne słowa OCHRONA PRZYRODY, o większy nacisk na problem niszczącej nas chemii.

Materiały źródłowe:

 • Archiwum UM i G w Wilamowicach
 • Archiwum BZP w Bielsku-Białej
 • Pamiątki i relacje ustne założycieli Koła pszczelarzy w Pisarzowicach oraz ich najbliższych rodzinb, za co składam serdeczne podziękowania.
 • Strony internetowe :
 • Parafii Św. Marcina w Pisarzowicach
 • UM i G w Wilamowicach
 • Sołectwa w Pisarzowicach
 • Wikipedia

Autor - Jan Handzlik Pisarzowice

Adres korespondencyjny:

43-332 Pisarzowice

ul. Żabie Miasto 18

Losy świata leżą
w rękach małych zapylaczy.
Koło pszczelarskie Bielsko
pszczelarz Pisarzowice