Koło Pszczelarzy Bartnik w Pisarzowicach

Jesteśmy kołem działającym na obszarze Pisarzowic gminy Wilamowice i należymy do Bezkidzkiego Związku Pszczelarzy "Bartnik" z siedzibą
w Bielsku–Białej.

Obecnie do naszego koła należy 32 członków.

Poniżej mapka pokazuje usytuowanie pasiek w naszym rejonie:

Nowa mapa do weryfikacji -kliknij

35-lecie Założenia Kola Pszczelarzy w Pisarzowicach oraz Poświęcenie Sztandaru - Kliknij

PisarzowicePisarzowice

Aktualności

 • 14.10.2018r. o godz. 8.30 (niedziela)
  odbędzie się zebranie ogólne. Miejsce zebrania Obiekt LKS Pionier Pisarzowice. Obecność obowiązkowa.

 • 29.09.2018r. o godz. 15.00 (sobota)
  Zapraszamy wszystkich członków koła pszczelarzy wraz z osobami towarzyszącymi na spotkanie integracyjne które odbędzie się na obiekcie sportowym w Pisarzowicach

 • Informujemy wszystkich pszczelarzy chcących rozszerzać swoją wiedzę dotyczącą pszczół o możliwości wzięcia udziału w kursie organizowanym przez BZP w Bielsku- Białej. Zapisy prowadzi i udziela szczegółowszych informacji prezes Koła "Bartnik" w Pisarzowicach pod numerami telefonów dostępnych na naszej stronie internetowej.
  W imieniu Zarządu
  Prezes Jan Handzlik
 • 8.07.2018r. o godz. 8.30 (niedziela)
  odbędzie się zebranie ogólne. Miejsce zebrania teren LKS Pionier Pisarzowice. Na zebraniu będą rozdawane leki, oraz omówione zostaną wyniki badania powiatowego lekarza weterynarii prowadzonych na terenie naszego koła, oraz informacje o znalezionych ogniskach zgnilca złośliwego (amerykańskiego). Obecność obowiązkowa.

 • Informujemy kolegów pszczelarzy, iż leki są już dostępne do odbioru u kolegi Henryka Honkisz
 • Odkomarzanie PISARZOWICE planowane na dzień 15.05.2018 r., 03.07.2018 r., 11.09.2018 r. więcej informacji
 • 13.05.2018r. o godz. 8.30 (niedziela)
  odbędzie się zebranie ogólne. Miejsce zebrania Obiekt LKS Pionier Pisarzowice. Zebranie to będzie poświęcone szczególnie omówieniu sposobów dalszej współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii z Bielska- Białej oraz 4 lekarzami weterynarii przeprowadzającymi obecnie badania rodzin pszczelich w pasiekach stacjonujących na terenie Pisarzowic w promieniu 3 km od zlokalizowanego ogniska zgnilca złośliwego (amerykańskiego) w lipcu 2017r. Obecność obowiązkowa.

 • Zebranie to jest traktowane jako część współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w celu zwalczania chorób zakaźnych zgodnie z Ustawą z 11.03.2004r. Zgnilec złośliwy (amerykański),to jedyna choroba pszczół podlegająca obowiązkowi zgłaszania i zwalczania pozycja 22 zał. 2 ustawy MRiRW z dnia 11.03.2004r. o zdrowiu zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 213, poz, 1342 z późn. zm.) Nieusprawiedliwiona nieobecność będzie postrzegana jako uchylanie się od obowiązku zwalczania chorób zakaźnych ,którym to obowiązkiem jest obarczony każdy pszczelarz.

  Za Zarząd
  Prezes Jan Handzlik

 • 100 Drzewek Niepodległości. Akcja zorganizowana dzięki współpracy szkoły i naszego koła pszczelaskiego - Czytaj więcej
 • Zarząd Koła informuje iż od 24.04.2018r rozpoczyna się kontrola wszystkich pasiek w Pisarzowicach położonych w promieniu 3km od ogniska zgnilca amerykańskiego ujawnionego na naszym terenie działania w lipcu 2017r. Szczegółowe informacje odnośnie dokładnej daty i godziny przybycia lekarza weterynarii pobierającego próbki czerwiu do badań podany będzie telefonicznie przez kol. Jana Handzlika, który jest w stałym kontakcie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Bielsku-Białej Panią Katarzyną Dudzińską -Salamon. Prosimy wszystkich pszczelarzy z terenu Pisarzowic – nie tylko zrzeszonych w Kole Pszczelarzy „Bartnik” o kontakt telefoniczny pod Nr. 789283945 w celu uzgadniania szczegółów dotyczących daty godziny i adresu pasieki, która znajduje się na podanym terenie. Każdy właściciel pasieki zgodnie z obowiązującym nas prawem zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia z urzędu przedstawicielowi Powiatowego Lekarza Weterynarii pobrania próbki czerwiu do badania laboratoryjnego, w celu sprawdzenia czy znajdująca się rodzina pszczela na terenie „zapowietrzonym”stanowi zagrożenie rozprzestrzeniania się tej choroby zwalczanej z urzędu ,czy też teren nasz jest już wolny od zagrożenia tą chorobą.
  Prosimy o współpracę w celu umożliwienia jak najszybszego zakończenia tej mozolnej i potrzebnej do wykonania pracy, dla naszego dobra i zdrowia pszczół.
  Za współpracę dziękujemy!
  Za Zarząd
  Prezes Koła Pszczelarzy „Bartnik”
  w Pisarzowicach
 • Zarząd Koła Pszczelarzy „Bartnik” w Pisarzowicach przypomina iż należy niezwłocznie zapłacić za zamówione leki do walki z warozą. Wysokość wpłat określona jest w biuletynie Nr 1 BZP z dnia 14.03.2018r. i zależna jest od ilości oraz rodzaju zamówionych środków.

  Wpłaty przyjmuje skarbnik Koła Kol. Jadwiga Pieczka, prosi jednak o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

 • 14.04.2018 o godz. 8.30 (sobota)
  Zarząd Koła Pszczelarzy "Bartnik" w Pisarzowicach przypomina iż o godz 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach odbędzie się prelekcja na temat : Charakterystyka pszczoły syntetycznej "Bucfast" na tle naszego prawa oraz dobrej praktyki pszczelarskiej. Przed prelekcją o godz 8.30 spotykamy się przed WDK w Pisarzowicach i w mniejszej ilości samochodów pojedziemy do Wilamowic gdzie przed prelekcją omówimy najpilniejsze sprawy bieżące dotyczące pszczelarzy naszego Koła.

 • 10.03.2018 o godz. 16:00 (sobota)
  odbędzie się Zebranie Zarządu Koła w małej salce przy WDK.
  Tematy:

  - Omówienie Wniosków i Uchwał z Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego z 4.o3.2018r.
  - Rozdzielenie zadań do realizacji przez poszczególnych Członków Koła związanych z tymi wnioskami i uchwałami.
  - Podanie tematów Delegatom na Walny Zjazd B.Z.P do przekazania na Zjeździe 17.03.2018r.
  - Przyjęcie Salda Początkowego podanego przez Walne Zebranie z dnia 4.03.2018r. jaku punktu startowego pod względem finansowym, na najbliższy czteroletni okres działalności naszego Koła.

 • 04.03.2018 o godz. 8:30 (niedziela)
  odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze na które zapraszamy wszystkich członków koła, obecność obowiązkowa

 • 24.02. 2018 godz.10:00 (sobota)
  odbędzie się szkolenie dla pszczelarzy „Nowa gospodarka pasieczna” – Czesław Kordysa, w Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie ul. Ferdynanda Pachla 16. Ponadto od godz. 8:30 swoje stoisko ze sprzętem pszczelarskim będzie miał wystawione Babik-Sabat S.C.

Czytaj więcej
Koło Pisarzowice
Pisarzowice


Zarząd koła pszczelarskiego w pisarzowicach


Prezes - Jan Handzlik

Z-ca Prezesa - Janusz Krzemień

Sekretarz - Wojciech Gacek

Skarbnik - Jadwiga Pieczka

Członek zarządu - Henryk Honkisz

Komisja Rewizyjna


Przewodniczący - Jerzy Smolarski

Z-ca Przewodniczacego - Jerzy Pawlik

Członek Komisji - Artur Wieczorek

S. Kamiński - opiekun koła pszczelarzy z BZP "Bartnik" Bielsko-Biała

Koło Pisarzowice

Zarys Historyczny Kola Pszczelarzy w Pisarzowicach

Pisarzowice są dużą miejscowością o powierzchni 1384 ha , liczbie 4673 mieszkańców (dane z dnia 16, 01.2015r. — Wikipedia ) znajdującą się przy obecnym podziale administracyjnym Polski w województwie śląskim w powiecie bielsko- bialskim , gminie Wilamowice . Przed ostatnim podziałem administracyjnym znajdowała się w województwie bielsko-bialskim a poprzednio jeszcze należała do Małopolski , Województwo Krakowskie , Powiat Oświęcim. Pierwsze zapiski w księgach parafialnych tutejszego kościoła opisują bardziej szczegółowo historię Pisarzowic począwszy od zbudowania kościoła na włościach Pisarza Księstwa Oświęcimskiego. Nazwa „Villa Scriptoris" ( Wieś pisarza) użyta jest w wykazie świętopietrza.od 1326r. W/g Wikipedii Pyszarowicze występują w dokumentach sprzedaży księstwa oświęcimskiego Koronie Polskiej przez Jana IV oświęcimskiego 21.02.1457r. Jan Długosz w latach 1470-1480 w Księdze „Liber beneficiorum dioexcesis Cracoviensis"używa zlatynizowanej, staropolskiej formy Pyszarowicze. Nazwa Pyssarzowycze występuje w Księdze Uposażeń Jana Długosza a w siedemnastowiecznych rękopisach rodziny Pisarzowskich występuje już nasza polska nazwa Pisarzowice. Więcej szczegółów można znaleźć na stronach internetowych Parafii Św. Marcina w Pisarzowicach, Sołectwa Pisarzowice , Gminy Wilamowice lub w Wikipedii. Wieś Pisarzowice położona jest na południowym krańcu ziemi oświęcimskiej dwóch połodowcowych dolinach będących obecnie częścią tzw. „Doliny Karpia".  

Pisarzowice

Przez tereny Pisarzowic przepływają trzy rzeki: Pisarzówka, Słonica i Czerwonka zasilające swymi wodami Sołę. Pisarzowice graniczą od strony północnej z Wilamowicami oraz przesuwając się w kierunku zgodnym ze wskazówkami zegara z Hecznarowicami, Kętami, Kozami, Bielsko-Białą, Janowicami oraz Starą Wsią. Pisarzowice podzielone są na tzw. „dzielnice": - Część wschodnia to tzw. Kolonia i Harszówki - Część południowa to Pasieki oraz początek Czernichowa - Część zachodnia to Czernichów składający się z Czernichowa Górnego, Środkowego i Dolnego - Na wschód od Czernichowa, od rzeki Słonicy nad stawami aż do drogi łączącej Bielsko-Białą z Oświęcimiem leży tzw. Żabie Miasto. Obecnie centralna ulica tej dzielnicy nosi tę nazwę.  

Koło Pisarzowice

- Na wschód od drogi Bielsko-Biała - Oświęcim aż do dzielnicy Harszówki , wzdłuż rzeki Pisarzówki zajmuje tzw.Wieś stanowiąca centralną część miejscowości. W tej części Pisarzowic znajdują się główne ośrodki związane z rozwojem naszej miejscowości takie jak : kościół , ośrodek zdrowia, przedszkole, szkoła, gimnazjum, Klub sportowy z boiskiem i estradą na wolnym powietrzu, Wiejski Dom Kultury w budynku którego mieści się biuro sołtysa oraz sala widowiskowa, biblioteka. Działają tu również organizacje społeczne takie jak KGW, KE i R , Koło Pszczelarzy. Obok WDK znajduje się remiza prężnie działającej Ochotniczej Straży Pożarnej , skupiając w swych szeregach głównie młodzież. Znajduje się tu również położone w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Pisarzówki Centrum Rehabilitacji. Spotkać możemy tu również zabytki architektury takie jak Dworek Bulowskich ,Dworek Krzemienia , zabytkowy budynek nr l w Pisarzowicach, w którym mieścił się młyn. Mieści się tu również Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna gospodarująca na ziemiach należących przed Reformą Rolną, po zakończeni II Wojny Światowej do byłych właścicieli wspomnianych wyżej dworków. Oprócz działalności w zakresie upraw czy hodowli zwierząt , prowadzi również hodowlę karpia , w przebudowanych , wyremontowanych stawach należących poprzednio do wyżej wspomnianych właścicieli. Działa również Kółko Rolnicze mające swoją siedzibę w „Dworku Krzemienia” Wybudowana jest również oczyszczalnia ścieków uzdatniająca wodę także z części miejscowości Kozy i nadal poszerzająca swoją sieć na obszarze Pisarzowic. Znajdują się tu również przedsiębiorstwa produkcyjne, gospodarcze, handlowe. Te ostatnie szczególnie liczne, między innymi — Biedronka, Paulinka, Delikatesy Centrum, tuż przy granicy z Bielsko-Białą żabka, dwie apteki, kilka innych punktów handlowych z różnymi artykułami od spożywczych przez budowlane, motoryzacyjne, kwiaty, odzież itd. Wizytówką Pisarzowic jest także uprawa pięknych krzewów ozdobnych prowadzona przez tutejszych ogrodników, znana poza granicami naszego kraju. Uprawę tę zapoczątkował Pan Eugeniusz Pudełek wiodący w tej uprawie a następnie Pan Kubiczek pobierający naukę u w/w oraz Pan Pudełko Antoni, który przejął profesję od znanego ogrodnika, swojego ojca Stanisława. W ostatnich latach widoczna jest znacząca poprawa w infrastrukturze naszej miejscowości, lecz jest jeszcze wiele do zrobienia, jak n/p zaprojektowana już przebudowa WDK . Na takim terenie nie mogło zabraknąć pszczół a tym samym pszczelarzy. Wcześniejszą działalność pszczelarzy na tym terenie pomimo braku dokumentów pisanych , potwierdza fakt nadania jednej z dzielnic nazwy „Pasieki" Z przekazów ustnych potwierdza się ten fakt.

Z zapisów do jakich mamy dostęp wynika iż pszczelarze z terenu Pisarzowic należeli do Kół zrzeszających pszczelarzy w Kętach i Starej Wsi.

W roku 1981 (z wpisów do Ewidencji Członków Koła Pszczelarzy wynika, iż było to 10 maja) dzięki staraniom miejscowych pszczelarzy, szczególnie Alojzego Grzywy założone zostało na zebraniu w Sali Gromadzkiej, Koło Pszczelarzy w Pisarzowicach, zarejestrowane w Urzędzie Miasta i Gminy w Wilamowicach oraz nawiązujące współpracę z Wojewódzkim Związkiem Pszczelarzy w Bielsku-Bialej mającym swoją siedzibę przy ul. Lenina 21 (obecnie 3 maja), stanowiąc integralną część tego Związku.

Założycielami tego Kola byli :

 • Folta Jerzy
 • Gawlik Władysław
 • Grzywa Alojzy – I prezes koła
 • Handzlik Stanisław
 • Jędrzejko Kazimierz - obecnie Członek Komisji Rewizyjnej
 • Jędrzejko Józef - Prezes Koła do 14.02.2010r.
 • Jonkisz Jan
 • Kostka Tadeusz
 • Leśniewska Eugenia
 • Markiel Władysław
 • Młynarski Stefan
 • Norymberczyk Jan
 • Olma Jan
 • Przybyło Roman
 • Zawadzki Kazimierz

 

Do tej grupy dołączyli :

 • Ochman Władysław - 10.06.1981r
 • Pieczka Alojzy - 13.12.1981r
Pisarzowice Koło Pisarzowice Pisarzowice Pszczelarze Pisarzowice Koło pszczelarskie Pisarzowice Pisarzowice Koło pszczelarskie Bielsko Pisarzowice Pszczelarze Pisarzowice Pisarzowice

Pozostała lista członków koła jest w Ewidencji Członków Koła Pszczelarzy.

 

Od 1.01.2009r przechowywana jest szczegółowa dokumentacja z działalności Koła znajdująca się pod opieką sekretarza Koła Jana Handzlika oraz skarbnika Jadwigi Pieczka — dokumenty w zakresie rozliczeń finansowych Koła Pszczelarzy w Pisarzowicach. Dokumenty te są dostępne do wglądu członkom Koła oraz do dyspozycji Zarządu Koła , Zarządu BZP oraz innych uprawnionych instytucji kontrolnych. Działalność obecna prowadzona jest przede wszystkim pod kątem ochrony pszczół i środowiska naturalnego człowieka przed śmiertelnym zagrożeniem wszechobecnej chemii, nie tylko w rolnictwie ale w codziennej działalności ludzi, przemysłu, transportu itd. Ogrom zanieczyszczenia naszego środowiska potwierdzają puste gniazda bocianów, również ich zanik , śladowe ilości jaskólek) nietoperzy, żab czy raków, zwanych markerami zanieczyszczenia środowiska naturalnego człowieka. Jeszcze nie tak dawno, (przed kilkunastu laty) dźwięcząca żabimi koncertami dzielnica Pisarzowic Żabie Miasto, ucichła. Częściej można usłyszeć ryk silników kładów, motocykli, czy samochodów jeżdżących po groblach wokół stawów lub huk przelatujących samolotów niż kumkanie żab. Jest to smutne i dlatego, musimy działać by przywrócić poprzedni stan przyrody. Nie możemy bezczynnie zezwalać na dalszą degradację środowiska producentom wszelakiej chemii, zasłaniającymi się rzekomymi badaniami naukowymi zaświadczającymi o braku szkodliwości chemii dla środowiska. To nieprawda. Dowodami tej nieprawdy są już nie tylko badania naukowe ale także udokumentowane tragiczne w skutkach oddziaływanie na ludzi przez tak kiedyś zachwalany: azbest , DDT , a ostatnio oficjalnie wycofanych, lecz niestety nadal pojawiający się pod zmienioną nazwą, środków chemicznych, chwastobójczych czy owadobójczych używanych przez rolników i nie tylko. Na dużą skalę stosowane są opryski środkami chemicznymi przy tak zwanym „odkomarzaniu", „wprowadzające do środowiska wodnego i do gleby truciznę zabijającą wszelkie żywe organizmy w niej żyjące . Takim działaniom mówimy stop. Proponujemy alternatywne rozwiązania - bez chemii. Jedną z tych propozycji jest przeznaczenie środków użytych do tej pory na zakup chemicznej śmierci, na zakup siatki ochronnej dla żab i umieszczenie jej wzdłuż dróg biegnących w sąsiedztwie akwenów wodnych. Uratowane w ten sposób miliony żab odwdzięczą się nam, rozprawiając się z komarami w środowisku wodnym (gdzie jest ich wylęgarnia), jeszcze przed opuszczeniem tego środowiska. Kierujemy apel do organizacji zajmujących się ochroną przyrody, posiadających w swej nazwie te dwa magiczne słowa OCHRONA PRZYRODY, o większy nacisk na problem niszczącej nas chemii.

Materiały źródłowe:

 • Archiwum UM i G w Wilamowicach
 • Archiwum BZP w Bielsku-Białej
 • Pamiątki i relacje ustne założycieli Koła pszczelarzy w Pisarzowicach oraz ich najbliższych rodzinb, za co składam serdeczne podziękowania.
 • Strony internetowe :
 • Parafii Św. Marcina w Pisarzowicach
 • UM i G w Wilamowicach
 • Sołectwa w Pisarzowicach
 • Wikipedia

Autor - Jan Handzlik Pisarzowice

Losy świata leżą
w rękach małych zapylaczy.
Koło pszczelarskie Bielsko
pszczelarz Pisarzowice