Podkategorie:

  Aktualności


  • Przypominamy że do 15.04.2019 należy złożyć zamówienia do prezesa Jana Handzlika na sprzęt pszczelarski, matki pszczele i odkłady pszczele z dotacją z kowr-u
  • Przypominamy iż do 14.04.2019 należy również uiścić opłaty za leki u kolegi skarbnika Jacka Fołty, w tym celu prosimy o kontakt tel. z kolegą Jackiem
  • Przypominam wszystkim pszczelarzom z naszego Koła , którzy jeszcze nie przekazali próbek osypu zimowego pszczół do nieodpłatnego badania, o niezwłoczne dostarczenie 2 próbek do prezesa Koła lub bezpośrednio do przychodni weterynaryjnej w Wilamowicach, podając swoje imię i nazwisko oraz nr ula, z którego jest próbka

  • 23.02.2019 r. o godz. 10.00 (sobota)
   odbędzie się SZKOLENIE - dot. „Zgnilca Amerykańskiego„ w Domu Kultury w Wilamowicach ul. Staszica 2 więcej informacji

  • 16.02.2019 r. o godz. 9.00 (sobota)
   ROZPOCZĘCIE SZKOLENIA DLA PSZCZELARZY I KANDYDATÓŁW NA PSZCZELARZY (nowy termin rozpoczęcia) więcej informacji

  • 10.02.2019r. o godz. 8.15 (niedziela)
   odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie w obiekcie Klubu Sportowego "Pionier" w Pisarzowicach. Obecność obowiązkowa. W imieniu zarządu koła prezes Jan Handzlik

  • 27.01.2019r. o godz. 8.30 (niedziela)
   odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze w obiekcie Klubu Sportowego "Pionier" w Pisarzowicach. Obecność obowiązkowa. W imieniu zarządu koła prezes Jan Handzlik

  • 11.01.2019r. o godz. 16.00 (piątek)
   odbędzie się zebranie zarządu koła pszczelarzy "Bartnik". Miejsce zebrania Obiekt LKS Pionier Pisarzowice. Obecność obowiązkowa.

  • 12.01.2019r. MSZA ŚW. ORAZ SPOTKANIE OPŁATKOWE w dn. 12.01.2019 r. Chętnych prosimy o zgłaszanie się do niedzieli tel.33 845 73 23.

   więcej informacji

  • 7.12.2018r. Relzacja z Ogólnopolskiej Pielgrzymki Pszczelarzy na Jasną Górę -

   Czytaj więcej

  • 14.10.2018r. o godz. 8.30 (niedziela)
   odbędzie się zebranie ogólne. Miejsce zebrania Obiekt LKS Pionier Pisarzowice. Obecność obowiązkowa.

  • 29.09.2018r. o godz. 15.00 (sobota)
   Zapraszamy wszystkich członków koła pszczelarzy wraz z osobami towarzyszącymi na spotkanie integracyjne które odbędzie się na obiekcie sportowym w Pisarzowicach

  • Informujemy wszystkich pszczelarzy chcących rozszerzać swoją wiedzę dotyczącą pszczół o możliwości wzięcia udziału w kursie organizowanym przez BZP w Bielsku- Białej. Zapisy prowadzi i udziela szczegółowszych informacji prezes Koła "Bartnik" w Pisarzowicach pod numerami telefonów dostępnych na naszej stronie internetowej.
   W imieniu Zarządu
   Prezes Jan Handzlik
  • 8.07.2018r. o godz. 8.30 (niedziela)
   odbędzie się zebranie ogólne. Miejsce zebrania teren LKS Pionier Pisarzowice. Na zebraniu będą rozdawane leki, oraz omówione zostaną wyniki badania powiatowego lekarza weterynarii prowadzonych na terenie naszego koła, oraz informacje o znalezionych ogniskach zgnilca złośliwego (amerykańskiego). Obecność obowiązkowa.

  • Informujemy kolegów pszczelarzy, iż leki są już dostępne do odbioru u kolegi Henryka Honkisz
  • Odkomarzanie PISARZOWICE planowane na dzień 15.05.2018 r., 03.07.2018 r., 11.09.2018 r. więcej informacji
  • 13.05.2018r. o godz. 8.30 (niedziela)
   odbędzie się zebranie ogólne. Miejsce zebrania Obiekt LKS Pionier Pisarzowice. Zebranie to będzie poświęcone szczególnie omówieniu sposobów dalszej współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii z Bielska- Białej oraz 4 lekarzami weterynarii przeprowadzającymi obecnie badania rodzin pszczelich w pasiekach stacjonujących na terenie Pisarzowic w promieniu 3 km od zlokalizowanego ogniska zgnilca złośliwego (amerykańskiego) w lipcu 2017r. Obecność obowiązkowa.

  • Zebranie to jest traktowane jako część współpracy z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w celu zwalczania chorób zakaźnych zgodnie z Ustawą z 11.03.2004r. Zgnilec złośliwy (amerykański),to jedyna choroba pszczół podlegająca obowiązkowi zgłaszania i zwalczania pozycja 22 zał. 2 ustawy MRiRW z dnia 11.03.2004r. o zdrowiu zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz.U. Nr 213, poz, 1342 z późn. zm.) Nieusprawiedliwiona nieobecność będzie postrzegana jako uchylanie się od obowiązku zwalczania chorób zakaźnych ,którym to obowiązkiem jest obarczony każdy pszczelarz.

   Za Zarząd
   Prezes Jan Handzlik

  • 100 Drzewek Niepodległości. Akcja zorganizowana dzięki współpracy szkoły i naszego koła pszczelaskiego - Czytaj więcej
  • Zarząd Koła informuje iż od 24.04.2018r rozpoczyna się kontrola wszystkich pasiek w Pisarzowicach położonych w promieniu 3km od ogniska zgnilca amerykańskiego ujawnionego na naszym terenie działania w lipcu 2017r. Szczegółowe informacje odnośnie dokładnej daty i godziny przybycia lekarza weterynarii pobierającego próbki czerwiu do badań podany będzie telefonicznie przez kol. Jana Handzlika, który jest w stałym kontakcie z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Bielsku-Białej Panią Katarzyną Dudzińską -Salamon. Prosimy wszystkich pszczelarzy z terenu Pisarzowic – nie tylko zrzeszonych w Kole Pszczelarzy „Bartnik” o kontakt telefoniczny pod Nr. 789283945 w celu uzgadniania szczegółów dotyczących daty godziny i adresu pasieki, która znajduje się na podanym terenie. Każdy właściciel pasieki zgodnie z obowiązującym nas prawem zobowiązany jest do umożliwienia przeprowadzenia z urzędu przedstawicielowi Powiatowego Lekarza Weterynarii pobrania próbki czerwiu do badania laboratoryjnego, w celu sprawdzenia czy znajdująca się rodzina pszczela na terenie „zapowietrzonym”stanowi zagrożenie rozprzestrzeniania się tej choroby zwalczanej z urzędu ,czy też teren nasz jest już wolny od zagrożenia tą chorobą.
   Prosimy o współpracę w celu umożliwienia jak najszybszego zakończenia tej mozolnej i potrzebnej do wykonania pracy, dla naszego dobra i zdrowia pszczół.
   Za współpracę dziękujemy!
   Za Zarząd
   Prezes Koła Pszczelarzy „Bartnik”
   w Pisarzowicach
  • Zarząd Koła Pszczelarzy „Bartnik” w Pisarzowicach przypomina iż należy niezwłocznie zapłacić za zamówione leki do walki z warozą. Wysokość wpłat określona jest w biuletynie Nr 1 BZP z dnia 14.03.2018r. i zależna jest od ilości oraz rodzaju zamówionych środków.

   Wpłaty przyjmuje skarbnik Koła Kol. Jadwiga Pieczka, prosi jednak o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

  • 14.04.2018 o godz. 8.30 (sobota)
   Zarząd Koła Pszczelarzy "Bartnik" w Pisarzowicach przypomina iż o godz 10.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilamowicach odbędzie się prelekcja na temat : Charakterystyka pszczoły syntetycznej "Bucfast" na tle naszego prawa oraz dobrej praktyki pszczelarskiej. Przed prelekcją o godz 8.30 spotykamy się przed WDK w Pisarzowicach i w mniejszej ilości samochodów pojedziemy do Wilamowic gdzie przed prelekcją omówimy najpilniejsze sprawy bieżące dotyczące pszczelarzy naszego Koła.

  • 10.03.2018 o godz. 16:00 (sobota)
   odbędzie się Zebranie Zarządu Koła w małej salce przy WDK.
   Tematy:

   - Omówienie Wniosków i Uchwał z Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego z 4.o3.2018r.
   - Rozdzielenie zadań do realizacji przez poszczególnych Członków Koła związanych z tymi wnioskami i uchwałami.
   - Podanie tematów Delegatom na Walny Zjazd B.Z.P do przekazania na Zjeździe 17.03.2018r.
   - Przyjęcie Salda Początkowego podanego przez Walne Zebranie z dnia 4.03.2018r. jaku punktu startowego pod względem finansowym, na najbliższy czteroletni okres działalności naszego Koła.

  • 04.03.2018 o godz. 8:30 (niedziela)
   odbędzie się walne zebranie sprawozdawczo wyborcze na które zapraszamy wszystkich członków koła, obecność obowiązkowa

  • 24.02. 2018 godz.10:00 (sobota)
   odbędzie się szkolenie dla pszczelarzy „Nowa gospodarka pasieczna” – Czesław Kordysa, w Liceum Ogólnokształcące w Andrychowie ul. Ferdynanda Pachla 16. Ponadto od godz. 8:30 swoje stoisko ze sprzętem pszczelarskim będzie miał wystawione Babik-Sabat S.C.

  • 17.09.2017 godz.8:30 (niedziela)
   odbędzie się zebranie pszczelarzy w WDK w Pisarzowicach, zapisy na szkolenia, leki, sprzęt pszczelarski

  • 29-30.07.2017
   Informujemy że w sobotę 29.07.2017 o godz. 17.00 rozpoczyna się impreza charytatywna organizowana przez Fundację "Krzyż Dziecka". W tej imprezie czynny udział w celu wsparcia szlachetnej inicjatywy bierze udział nasze koło. W związku z tym serdecznie zapraszamy wszystkich pszczelarzy oraz innych chętnych do wsparcia tego szlachetnego celu. Impreza ta będzie kontynuowana również w niedzielę o godz. 15.00 zgodnie z programem jaki przedstawili organizatorzy http://krzyzdziecka.pl/ tej imprezy. Do naszych pszczelarzy dołączą również zaprzyjaźnieni koledzy z Horná Súča ze Słowacji. Do zobaczenia w Sobotę.

  • 13.07.2017
   Podajemy do wiadomości wszystkim pszczelarzy z Pisarzowic i okolicy iż u jednego z naszych kolegów, zostało zlokalizowane ognisko zgnilca amerykańskiego, dotyczy to jednej rodziny w ośmiu-pniowej pasiece. W związku z powyższym uprzejmie prosimy o szczególny dokładny przegląd rodzin pszczelich w swoich pasiekach, i informowanie o ewentualnych wątpliwościach lekarza powiatowego.

  • 2.07.2017 godz.8:30 (niedziela)
   odbędzie się zebranie pszczelarzy w WDK w Pisarzowicach, rozdawane będą leki, dopłata do leków na 1 rodzinę:
   Apiwarol - 5zł
   Biowar - 7zł
   Apiguard - 14zł

  • Kolega Janusz Krzemień - posiada matki pszczele do sprzedaży chętni proszeni o kontakt: tel. 506 426 813

  • 14.05.2017 godz.8:30 (niedziela)
   odbędzie się zebranie pszczelarzy w WDK w Pisarzowicach

  • 26.04.2017 Informujemy wszystkich pszczelarzy że dysponujemy sadzonkami rokitnika, chętni do odbioru sadzonki proszeni są o skontaktowanie się z kolegą Janem Handzlikiem nr tel. 33 8457323

  • 21.04.2017 godz.15:00 (piątek)

   Zarząd Koła Pszczelarzy "Bartnik" w imieniu wszystkich naszych pszczelarzy składa wyrazy współczucia kol. Adamowi Pieczce z powodu śmierci jego matki oraz Tomaszowi Pieczce , wnukowi zmarłej Św.P. Janiny Pieczki.
   Św. P. Janina Pieczka była żoną jednego z założycieli naszego Koła Pszczelarzy Alojzego Pieczki .
   Pogrzeb odbędzie się w dniu 21.04.2017r. w kościele parafialnym w Pisarzowicach o godz.15.00
   W pogrzebie będzie brał udział nasz Poczet Sztandarowy.

  • 02.04.2017 godz.8:30 (niedziela)
   odbędzie się zebranie pszczelarzy w WDK w Pisarzowicach

  • 12.03.2017 godz.8:30 (niedziela)
   odbędzie się zebranie pszczelarzy w WDK w Pisarzowicach - obecność obowiązkowa

  • 18.02.2017 godz.15:00 (sobota)
   odbędzie się zebranie pszczelarzy w WDK w Pisarzowicach.

  • 18.02.2017 godz.10:00 (sobota)
   odbędzie się wykład koła pszczelarzy w Wilamowicach

  • 11.12.2016 godz.11:30 (niedziela)
   w kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Marcina odbędzie się uroczysta msza święta w intencji pszczelarzy naszego koła.

  • 11.09.2016 godz.10:00 (niedziela)
   w kościele Parafialnym pod wezwaniem Św. Marcina odbędzie się uroczysta msza święta Dożynkowa.
   Po uroczystościach w kościele około godz.11.15 przemaszerujemy wraz z gośćmi zaproszonymi przez sołtysa Stanisława Peszela, do sali W.D.K gdzie będzie kontynuowana uroczystość oraz zostanie podany posiłek.
   Współorganizatorem tej uroczystości jest Koło Pszczelarzy w Pisarzowicach Starostami są : Agata Pieczka oraz Adam Pieczka.
   Przy tej okazji odbędzie się spotkanie integracyjne pszczelarzy wraz z towarzyszącymi osobami z przedstawicielami miejscowych władz oraz tutejszych zaprzyjaźnionych organizacji. Przewidujemy uhonorowanie zasłużonych pszczelarzy oraz niektórych w/w gości, honorowymi medalami okolicznościowymi oraz dyplomami.

  • pisarzowice
   Kliknij aby powiększyć
  • 31.07.2016 godz.8:30 (niedziela)
   odbędzie się zebranie zarządu naszego Koła w WDK w Pisarzowicach.

  • Łowcy miodu

   Czytaj więcej

  • 5.06.2016r godz.8:30 (niedziela)
   odbędzie się zebranie pszczelarzy w WDK w Pisarzowicach.

  • 3.06.2016 godz.17:00 (piątek)
   odbędzie się zebranie zarządu naszego Koła w WDK w Pisarzowicach.

  • Informacja z UM i G Wilamowice o odkomarzaniu Informacja - kliknij Harmonogram odkomarzania - kliknij

  • Informacja z Inspektoratu Weterynaryjnego - o konieczności rejestracji wszystkich pasiek Zobacz załącznik - kliknij

  • Informujemy iż w dn. 15.05.2016 o godz.11:30 w naszym kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Marcina w Pisarzowicach odbędzie się uroczysta msza święta z okazji 35-lecia istnienia naszego koła pszczelarskiego, na mszy zostanie poświęcony i przekazany nasz sztandar.

  • 1.05.2016 godz.8:30
   odbędzie się zebranie pszczelarzy w WDK w Pisarzowicach.

  • 17.04.2016 godz.8:30
   odbędzie się zebranie pszczelarzy w WDK w Pisarzowicach.
   OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

  • 3.04.2016 godz.8:30
   odbędzie się zebranie pszczelarzy w WDK w Pisarzowicach.
   OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA

  • 6.03.2016 godz.8:30
   odbędzie się zebranie pszczelarzy w WDK w Pisarzowicach.

  • 05.03.2016 godz.18:00
   zebranie zarządu koła pszczelarskiego w WDK w Pisarzowicach (mała salka).

  • 7.02.2016 godz.8:30
   odbędzie się zebranie pszczelarzy w WDK w Pisarzowicach.

  • 30.01.2016 godz.17:00
   zebranie zarządu koła pszczelarskiego w WDK w Pisarzowicach (mała salka).

  • 6.12.2015 godz.10:00
   Zarząd przypomina wszystkim pszczelarzom, którzy potwierdzili swoje uczestnictwo w uroczystości święta pszczelarzy pod patronatem św. Ambrożego, o uroczystości rozpoczynającej się w dn.6.12.2015 o godz10:00 w kościele parafialnym w Pisarzowicach, a następnie w WDK w Pisarzowicach.

  •  

   4.10.2015 o godz. 8:30 odbędzie się zebranie pszczelarzy

    

  •  

   9-11.10.2015 Łysoń - Dni otwarte (Klecza Dolna 148, k/Wadowic) - kliknij aby przeczytać więcej informacji

    

  •  

   13.09.2015 o godz. 8:30 odbędzie się zebranie pszczelarzy

    

  •  

   W związku z problemami producenta, informujemy iż termin dostarczenia pierwszej dostawy matek pszczelich został przeniesiony z Piątek (12.06.2015) na Wtorek (16.06.2015).

    

  • W dniu dzisiejszym (8.06.2015) została potwierdzona przez producenta firmę "Wojtuś"
   Pierwsza dostawa matek (15 szt.) na Piątek (12.06.2015). Natomiast druga dostawa będzie dostępna w następnym tygodniu.

  Pisarzowice

  Zapraszamy do współpracy