Charakterstyka pszczoły miodnej


Charakterystyka pszczoły miodnej w odniesieniu do innych owadów

 1. Pszczoły na mocy ustawy o Hodowli i Rozrodzie Zwierząt Gospodarskich z dnia 20 sierpnia 1997 r. jest zaliczana do zwierząt hodowlanych jako drobny inwentarz „obecnie obowiązuje nowa ustawa o hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 roku”.

 2. Pszczoły tworzą rodziny, które prowadzą społeczny tryb życia

 3. U pszczół występuje polimorfizm tzn w obrębie jednego gatunku postaci osobników są zróżnicowane pod względem morfologii, funkcji zyciowych. Polimorfizm u pszczół objawia się występowaniem trzech postaci:

 • matki - samicy

 • trutnia – samca

 • pszczoły robotnicy – samicy z uwstecznionymi narządami rozrodczymi.

 1. Pszczoły cenione są jako zapylaczki wykazujące wierność kwiatową, tzn. odwiedzanie w czasie jednego lotu kwiatów jednego gatunku rośliny.

 2. Od wczesnej wiosny następuje zapylanie roslin dzięki pszczołom, które zimują gromadnie dlatego liczebność zapylaczek w rodzinie pszczelej jest duża.

 3. Inieje możliwość podwożenia rodzin pszczelich na plantacje upraw, sadów itp., dzięki temu zapylone uparay czy sady, potrafią dać rolnikom nawet 1/3 większe plony.

 4. Matka pszczela wyroznia się wysoką plennością co przyczynia się do rozwoju rodziny pszczelej.

 5. Dzięki pracy pszczół uzyskuje się produkty pszczele miód, pyłek kwiatowy, pierzgę, mleczko pszczele, wosk, kit.

Pisarzowice

Zapraszamy do współpracy