Hodowla pszczół


Życie rodziny pszczelej w ciągu calego roku: wiosna, lato, jesień, zima

W rocznym cyklu biologicznym rodziny pszczelej wyróżniamy :przedwiośnie, wiosnę, okres letni w którym: jest okres: naturalnych rójek i okres gromadzenia zapasów ( wykorzystywania pożytków) okres przygotowawczy do zimowli i zimowla.

 

-przedwiośnie - w zależności od temperatury zewnętrznej okres ten przypadać może na koniec stycznia i w lutym matka zaczyna składać niewielką ilość jaj i rodzina rozpoczyna wychów czerwiu. W miejscu gdzie jest czerw pszczoły utrzymują temperaturę + 34 °C. Gdy temperatura na zewnątrz jest około ±10°C pszczoły dokonują oblotu który najczęściej przypada na początku marca i wydalają z jelita prostego kał nagromadzony w okresie zimowania, im wcześniej nastąpi oblot tym rodzina intensywniej się rozwija, gdyż po oblocie zwiększa się ilość czerwiu, zwiększa się również zapotrzebowanie na pokarm, nie tylko węglowodanowy, ale głównie białkowy (pyłek) niezbędny do karmienia larw starszych papką, zużywają pyłek również pszczoły których gruczoły gardzielowe produkują mleczko pszczele, które jest pokarmem dla matki i młodszych larw. W okresie tym wzrasta zapotrzebowanie na wodę. Poidło na pasieczysku powinno być ustawione na pasieczysku przed oblotem.

W okresie przedwiośnia systernatcznie ubywa „starych" pszczół. Na przedwiośniu występują różnice temperatur między dniem, a nocą ten fakt powinien mieć pszczelarz na uwadze i powinien pomóc pszczołom w utrzymaniu temperatury poprzez dobre ocieplenie gniazda i ewentualne ścieśnienie gniazda ( wycofanie z gniazda nie obsiadanych piastrów)

 

- wiosna w okresie tym rodzina się odmładza, stale wzrasta ilość robotnic, ale równocześnie ubywa robotnic z pokolenia pszczół zimujących. Wymiana pszczól kończy się w początkach maja. Po tym okresie rodzina coraz bardziej się rozrasta, warunkiem rozrastania się rodziny jest intensywnie czerwiąca plenna matka oraz sprzyjąjące warunki atmosferyczne i pożytkowe, w okresie tym w rodzinie rozpoczyna się powielanie piastrów, a następnie budowa nowych piastrów czyli zaczynają pracować woszczarki.

Pisarzowice

Zapraszamy do współpracy