Koniec sezonu pszczelarskiego – co dalej?


Koniec sezonu pszczelarskiego – co dalej?

Koniec umownego sezonu pszczelarskiego - pszczoły zakarmione, przygotowane do zimowli, waroza zniszczona. Czy jednak na pewno wszystko zrobione? W poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wobec naszych podopiecznych nie spoczywajmy na laurach, nie wpadajmy w letarg zimowy, lecz tak jak pszczoły przejdźmy w inny zakres pracy, by zapewnić im potrzebny dobrostan, a tym samym pomóżmy im w wiosennym rozwoju. Zakres tej pomocy może być różnorodny - od dyskretnej, poprzez zwalczanie warozy, utrzymywanie higieny w pasiece i ulach, aż po agresywne przyspieszanie rozwoju rodzin pszczelich różnymi metodami. Nie chcę narzucać którą z metod wybrać, jestem jednak zwolennikiem i praktykuję ten pierwszy sposób, dyskretnego wspomagania pszczół, gdyż określam siebie mianem pszczelarza. A być pszczelarzem - to brzmi dumnie i możemy być dumni z naszych poprzedników, takich jak Jan Dzierżon - ojciec współczesnego pszczelarstwa, którym zawdzięczamy przetrwanie do naszych czasów pszczoły miodnej Apis melifera. Obecnie warunki klimatyczne oraz zanieczyszczenie chemią środowiska ograniczają do minimum możliwość przetrwania tak pożytecznego stworzenia jakim jest pszczoła miodna bez pomocy pszczelarzy, dlatego tym większa odpowiedzialność spada właśnie na nas!

Drugi sposób to agresywna pomoc polegająca na wymuszeniu od pszczół intensywnego rozwoju i produkcji jak największej ilości: miodu, pyłku, pierzgi, mleczka pszczelego, wosku. To priorytety nie pszczelarzy, lecz producentów: rodzin pszczelich, tak zwanych odkładów pszczelich, matek pszczelich i produktów wymienionych wcześniej. Nie oceniam i nie krytykuję żadnego ze sposobów, ponieważ każdy z nich służy działaniom dążącym do przetrwania jakże pożytecznego w przyrodzie i gospodarce narodowej stworzenia. Do tego celu z kolei potrzebny jest rozwój nauki i produkcji niezbędnego w obu przypadkach (sposobach) sprzętu pasiecznego.

Obecnie dzięki szerokiemu gronu producentów dostępny jest różnorodny asortyment znakomitych, wciąż ulepszanych sprzętów. Opiszę kilka z nich - pomocnych pszczelarzom i producentom rodzin pszczelich, odkładów, matek pszczelich i produktów pszczelich.

Ulik weselny.

Otrzymuję różne pytania – proste, ale jakże mądre:

- Do czego potrzebny jest taki ulik zwany weselnym?

- Jakie spełnia funkcje?

Odpowiedzi znów będą różne. Ulik weselny ewoluuje od wielu lat, stając się coraz bardziej wyspecjalizowanym sprzętem pszczelarskim. Jego pierwszym zadaniem było stworzenie odpowiednich warunków matkom niezapłodnionym w obecności odpowiedniej liczby pszczół, do przeżycia okresu od wyklucia po lot godowy (zapłodnienie naturalne matki), co umożliwiało rozwój nowego pokolenia pszczół. Funkcja ulika weselnego rozszerzała się, a uliki były modyfikowane. Obecnie wykorzystywany jest do poddawania mateczniczków tuż przed wygryzieniem (zamiast poddawania świeżo wyklutych matek). Matki takie przyjmowane są niemal w 100%. Ponadto ulik taki jest wykorzystywany do przechowywania tak zwanych matek zapasowych, potrzebnych w przypadku nagłego zniknięcia z rodziny matki z przeróżnych powodów, przy zaangażowaniu niewielkiej liczby pszczół.

Różnorodność dostępnych na rynku konstrukcji ulików wynika z szerokich funkcji spełnianych przez ten sprzęt. Nie będę wyróżniał żadnego z producentów, gdyż nie czuję się uprawniony do reklamy jakiejkolwiek firmy, ani tych wiodących pod względem stażu i doświadczenia, ani tych młodszych rozwijających się w naszym regionie (pomimo ogromnej konkurencji). Polecam zaplanowanie lub nabycie takiego sprzętu po konsultacji z doświadczonym, zaufanym pszczelarzem lub z profesjonalnym producentem rodzin pszczelich, odkładów, matek i szerokiego wachlarza produktów pszczelich.

Okres zimy to odpowiedni moment na przemyślenie, podjęcie decyzji odnośnie do zakupu takich ulików w ilości adekwatnej do liczby posiadanych rodzin pszczelich. Czas przygotowania do pierwszego wiosennego oblotu pszczół należy wykorzystać nie tylko do zaopatrzenia się w uliki weselne. O innych koniecznych czynnościach napiszę w kolejnym tekście.

Jan Handzlik

Pisarzowice

Zapraszamy do współpracy